Anmälan till EMDR-utbildningen

  Jag vill gå följande utbildning:
  vår 2024 steg 2 Malmövår 2024 steg 1 Malmövår 2024 Stockholm steg 1

  Jag har läst grundkurs PTSD eller en liknande kurs på minst 14 timmar och bifogar intyget:

  Bifogar gärna ditt CV om du inte är leg. vårdpersonal med steg 1 i KBT

  Jag har läst och tagit del av villkoren

  Jag har läst och bekräftar att jag uppfyller behörighetskrav

  Informera mig om kommande utbildningar!

  Utbildningar för dig som tidigare har lärt dig EMDR

  Nyfiken på utbildningar 2024?

  Vidareutbildningar efter steg 2:

  • EMDR och beroende
  • EMDR och ilskan, hämnd och vrede
  • EMDR och komplicerad sorg
  • EMDR för barn

  Kontaktuppgifter

  Jeanette Niehof
  info@emdrutbildningar.se
  Telefon: 0735 –  570 480 (gärna sms)

  Du är välkommen att kontakta mig via email. Priset och utbildningsdagar hittar du under ’om EMDR-utbildningen’.

  ViduNova Trauma Expertis Centrum AB är inte ansvarig för felaktig och oansvarig hantering av EMDR.

  Man avråds att delta i utbildningen om man har egna obearbetade trauma.

  ViduNova Trauma Expertis Centrum AB förbehåller sig rätten att vid lågt deltagarantal ställa in eller flytta en kurs. Detta kan ske senast 20 dagar innan kursens startdatum och meddelas anmälda deltagare. Vid inställd kurs eller när den flyttade kursen inte passar, återbetalas hela beloppet inklusive anmälningsavgift. Eventuella andra utgifter ersätts inte.

  Fakturering

  Du har en reserverad plats så fort anmälningsavgiften på 950 kronor är betald.

  Fakturering via ViduNovas faktureringssystem Kaddio. Önskar man fakturering via ett annat system då tillkommer 175 kronor faktureringsavgift.

  Delbetalning är möjligt, 125 kronor tillkommer per extra faktura (max 4). Hela beloppet ska vara betalt innan kursstarten.

  Obs! Alla belopp är exklusiva moms.

  Närvarokrav

  Krav på 100% närvaro gäller samtliga dagarna av utbildningen.  Om (en del av) de första två dagarna saknas, måste du gå om hela kursen.

  Observera: det medför extra kostnad, 750 kronor per dag om du deltar vid ett senare kurstillfälle.

  Om du i förväg vet att du inte kan delta varje dag måste du registrera dig för ett annat kurstillfälle där du kan delta varje dag.

  Observera: det finns en struktur i utbildningen. Om du saknar till exempel dag 3 måste du kompensera för det innan du kan delta dag 4 och 5.

  En kortare frånvaro kan ibland kompenseras med extra handledning som debiteras separat.

  Behörighetskrav

  • Erfarna psykologer, terapeuter, läkare, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor eller coacher med minst PCC nivå (eller likvärdig)
  • Baskunskap om PTSD om du inte är utbildad psykolog. Minst 14 timmars kurs
  • Minst 60 relevanta HP
  • Psykoterapiutbildning Steg 1  iKBT
  • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka.

  Om du arbetar med traumatiska klienter och inte uppyller alla behörighetskrav, men du funderar över att du trots allt är behörig genom andra kurser eller utbildningar, kontakta då mig på email..

  Genom anmälan under skriver du att du uppfyller kraven.

  För Psykologer och psykoterapeuter

  Psykologer och psykoterapeuter kan också utbilda sig via IHPU och EMDR Sverige. Jag rekommenderar att du jämför utbildningar  och väljer det som passar dig bäst. EMDR+ som EMDR Academy arbetar utifrån har ett KBT-perspektiv, där beteendeexperiment och exponering integreras i EMDR protokollet, och är en mer uppdaterad version av EMDR. Mer information finns på EMDR foreningens hemsida

  Önskar du däremot ingå i ett europeiskt nätverk, rekommenderar vi den andra utbildningen och föreningen.

  Återbud

  Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid återbud, oavsett orsak, debiteras:

  • Vid avbokning av kurs senast sex veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus en fakturaavgift på 950 kr
  • Vid avbokning sex- fyra veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften
  • Vid avbokning fyra veckor eller senare före kursstart debiteras hela kursavgiften

  Obs! Alla belopp är exklusive moms.

  Diplom

  För att erhålla ett diplom måste du uppvisa:

  • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 1 utbildningen.
  • Godkänd examen:
  • Du visar under handledning att du behärskar grundprinciperna i EMDR steg 1 genom att visa filmade sessioner. Du arbetar här med minst två klienter.

  I kursen ingår en handledd session på 45 minuter. Man behöver i genomsnitt 6 handledningstillfällen för att kunna visa att man behärskar basprinciperna av EMDR steg 1.

  För att bli EMDR Practitioner krävs 

  • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 2 utbildningen.
  • Godkänd examen: Du visar att du behärskar alla principerna i EMDR+ steg 2 genom att visa filmade sessioner, i vilken du arbetar med minst fyra klienter som har komplex problematik.
  • Medlemskap i EMDR föreningen

  Man behöver genomsnitt 12 handledningstillfällen för att kunna visa att man behärskar principerna av EMDR+steg 2.

  GDPR

  De personuppgifter du lämnar på anmälningsblanketten kommer att användas i  kundregister och förutom administration av den kurs du anmält dig till, användas för marknadsföring av framtida kurser. ViduNova AB hanterar GDPR och är angelägna om att sköta detta ansvar korrekt. Du kan hos oss få information om innehållet om dig i registren och meddela oss om du vill avregistrera dig.

  Mer information om vår Integritetspolicy och hantering av cookies »